Werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek richt zich op het voorkomen of verminderen van lichamelijke klachten, die samenhangen met de inrichting van de werkplek en directe omgeving.

Een werkplekonderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van (lichamelijke) klachten. Uit ergonomisch oogpunt is dergelijk onderzoek voor een deel aan de late kant. Het best kan preventief opgetreden worden, voordat medewerkers klachten krijgen.

Ook in dat geval kunt u onderzoek laten doen, door een preventief werkplekonderzoek te laten uitvoeren. Zowel voor individuele medewerkers als voor meerdere tegelijk. Op kantoor, thuis en in allerlei productie omgevingen.

Werkplekonderzoeken kunnen zonodig op afstand worden uitgevoerd, desgewenst in combinatie met de dienst: Instructievideo Thuiswerkplek.

We zouden onze ergonomische kennis en ervaring niet serieus nemen, als hier niet gewezen wordt op het begin van alle preventie in dit verband. Een onafhankelijk ergonomisch advies bij de aanschaf van hulpmiddelen en meubilair.

offerte aanvragen

Ons aanbod

  • Individueel Werkplekonderzoek bij medewerker met klachten. Rapportage aan de leidinggevende en/of medewerker.
  • Individueel Werkplekonderzoek Preventief ter voorkoming van klachten. Rapportage aan de leidinggevende en/of medewerker.
  • Werkplekonderzoek op afstand
  • Nieuw: Instructievideo Thuiswerkplek
  • Collectief Werkplekonderzoek Preventief ter voorkoming van klachten. Collectieve rapportage.
  • Ergonomisch advies hulpmiddelen en meubilair. Mondeling en/of schriftelijk advies met onderbouwing.

Training en voorlichting

Voorlichting

Instructievideo: Een gezonde werkplek

De fysieke belasting van beeldschermwerk thuis is niet minder dan op het werk. Waarschijnlijk meer. Omdat werkgevers ook mede verantwoordelijk...

lees meer

Training

Ergocoach fysieke belasting

Ergocoaches zijn opgeleide/getrainde medewerkers met als taak de preventie van klachten door fysieke...

lees meer

Voorlichting

Beeldschermwerk

De fysieke belasting van beeldschermwerk, zowel op het werk als thuis, leidt tot steeds meer klachten....

lees meer

Training

Ergocoach Beeldschermwerk

Ergocoaches beeldschermwerk zijn opgeleide/getrainde medewerkers met als taak: De preventie van klachten...

lees meer

Voorlichting

Fysieke Belasting

De fysieke belasting is sterk afhankelijk van de manier waarop het dagelijks werk wordt uitgevoerd. Het...

lees meer

Advies, ondersteuning en onderzoek

Fysieke Belasting

Fysieke belasting omvat alle houdingen, bewegingen en krachten, waaraan een medewerker tijdens een...

lees meer

Beeldschermwerk

Bij beeldschermwerk is de relatie tussen arbeidsmiddelen (het scherm, toetsenbord en muis) en de mens...

lees meer