veiligheid

veilig werken met... arbo centraal

veiligheid

Veiligheid is de mate van bescherming tegen alle (on)bewuste risico’s bij het werk, die de veiligheid en gezondheid van de medewerkers van een bedrijf bedreigen. Dat komt overeen met de oorspronkelijke betekenis van veilig, wat “beschermd tegen gevaar” betekent (NVVK). Voor ons is deze insteek in al onze werkzaamheden leidend. Bij ons werk is nooit de veiligheid op zichzelf het doel, maar gaat het uiteindelijk om de gezondheid van u en uw medewerkers.

Ook bij het uitvoeren van een zogenaamde Risico- Inventarisatie en –Evaluatie (RIE). Daarin worden de risico’s geïnventariseerd en gewaardeerd die de veiligheid van mensen in arbeidssituaties kunnen bedreigen. Hierdoor kunnen we voorkomen dat er (ernstige) ongelukken gebeuren in, of door het werk, dat mensen ziek worden op korte of lange termijn. Zelfs kan daardoor voorkomen worden dat zij deels of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken.

Advies, ondersteuning en onderzoek

Risico Inventarisatie en Evaluatie

In een Risico Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E of RIE) worden risico’s beschreven die...

lees meer

Verdiepende RI&E’s

Verdiepende RIE’s maken formeel onderdeel uit van de algemene RIE. Het gaat hierbij om specifieke...

lees meer

Veiligheidscultuur

De bedrijfscultuur heeft te maken met de manier waarop mensen in een bedrijf met elkaar omgaan en de...

lees meer

VCA

De afkorting VCA staat voor Veiligheid (+ gezondheid en milieu) Checklist Aannemers. ...

lees meer

Training en voorlichting

Training

Preventiemedewerker

De Preventiemedewerker assisteert de werkgever of het management bij het bevorderen of het handhaven van...

lees meer

Maak een afspraak

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.30 tot 18.00 uur

lees meer