Fysieke Belasting

Fysieke belasting omvat alle houdingen, bewegingen en krachten, waaraan een medewerker tijdens een werkdag wordt blootgesteld.

Op zichzelf licht werk, zelfs houdingen en bewegingen die daar ogenschijnlijk niets mee van doen hebben, zoals zitten, reiken, buigen, draaien of aantikken, kunnen fysiek zwaar uitwerken. Als je het maar vaak of lang genoeg doet! In het bijzonder als de vereiste houding of beweging zich niet ergonomisch verhoudt tot de individuele lichamelijke kenmerken. Dat geldt voor de rug van de timmerman, maar ook voor de nek van de tandarts of de schouders en armen van de beeldschermwerker.

Berucht zijn in onze tijd de gevolgen van langdurig repeterende bewegingen, zoals RSI, die bijvoorbeeld ook bij (vorkheftruck) chauffeurs, machinisten en metselaars voorkomt. Niet bepaald beroepen die direct als “licht” worden beoordeeld.

Fysieke (over)belasting zal hoe dan ook leiden tot allerlei aandoeningen van het bewegingsapparaat, die tot de zogenaamde beroepsziekten horen. Met elkaar zijn ze verantwoordelijk voor meer dan 35% van alle verzuimdagen.  

offerte aanvragen

Ons aanbod

  • Onderzoek naar de fysieke belasting van uw medewerkers. U ontvangt een rapport met bevindingen, conclusies en aanbevelingen.
  • Ondersteuning bij de in- en doorvoering van benodigde maatregelen.
  • Advies bij aanschaf van middelen en individuele aanpassingen voor medewerkers met (ernstige) lichamelijke klachten.

Training en voorlichting

Voorlichting

Fysieke Belasting

De fysieke belasting is sterk afhankelijk van de manier waarop het dagelijks werk wordt uitgevoerd. Het...

lees meer

Training

Ergocoach Beeldschermwerk

Ergocoaches beeldschermwerk zijn opgeleide/getrainde medewerkers met als taak: De preventie van klachten...

lees meer

Advies, ondersteuning en onderzoek

Werkplekonderzoek, Werkplekcheck en Werkplekadvies

Een werkplekonderzoek richt zich op het voorkomen of verminderen van lichamelijke klachten die samenhangen met de inrichting van de...

lees meer