beleid

beleid en kwaliteit met... arbo centraal

Onder beleid verstaan we de manier, waarop mensen en middelen worden ingezet om doelen te realiseren.

Dit is een heel beknopte omschrijving, maar voor ons essentieel. Want het gaat hierbij om de onderlinge afstemming van mensen, doelen en middelen, zodat medewerkers veilig en gezond hun werk kunnen doen. Daarvoor is bewust beleid, kennis en kunde nodig, die de arbeidsomstandigheden centraal stelt, zodanig dat alle medewerkers er baat bij hebben. En natuurlijk doet het bedrijf er daardoor zijn voordeel mee.

Advies, ondersteuning en onderzoek

Arbo- en kwaliteitsmanagementsystemen

Op onderdelen van het bedrijfsbeleid kan deelbeleid worden uitgevoerd. Veel bedrijven doen dat...

lees meer

Veiligheidscultuur

De bedrijfscultuur heeft te maken met de manier waarop mensen in een bedrijf met elkaar omgaan en de...

lees meer

VCA

De afkorting VCA staat voor Veiligheid (+ gezondheid en milieu) Checklist Aannemers. ...

lees meer

Veiligheidskundige ondersteuning

De VCA stelt eisen om de certificering te behouden of om een nieuwe te krijgen. ...

lees meer

Training en voorlichting

Training

Preventiemedewerker

De Preventiemedewerker assisteert de werkgever of het management bij het bevorderen of het handhaven van...

lees meer

Maak een afspraak

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.30 tot 18.00 uur

lees meer