Voorlichting Beeldschermwerk

De fysieke belasting van beeldschermwerk, zowel op het werk als thuis, leidt tot steeds meer klachten. De werkplek moet daarom zo optimaal mogelijk worden ingericht en gebruikt om bijvoorbeeld RSI- klachten te voorkomen. Achteraf moeilijk of langzaam te verhelpen klachten aan rug, nek, schouders en armen kunnen daarmee worden voorkomen. Tegelijk haalt een goede voorlichting de signalering van klachten naar voren, zodat eerder kan worden ingegrepen om erger te voorkomen.

Op zichzelf zijn de cijfers van arbeidsuitval door beeldschermwerk (Zie Beeldschermwerk) al voldoende reden alert te zijn op de lichamelijke risico’s. Maar als dat op zichzelf geen reden is om professionele voorlichting aan medewerkers te (laten) geven, dan willen we wijzen op de wettelijke verplichting daarin toch te voorzien. (Arbowet)

Voorlichting

Doelgroep
Beeldschermwerkers, die door hun beroep risico lopen RSI-klachten te ontwikkelen.

Intake
Na overleg kan er vooraf een “intake” plaatsvinden om de voorlichting zo goed mogelijk af te stemmen op de werksituatie en het kennisniveau van de deelnemers aan de voorlichting

Theoretisch deel
De voorlichting voorziet de medewerkers van de benodigde theoretische kennis. Twee vragen zijn hierbij leidend:

  1. Welke oorzaken leiden tot het ontstaan van welke klachten.
  2. Welke rol spelen persoonlijke voorkeuren in de houding en beweging op het ontstaan van fysieke klachten.

Onderwerpen

  1. De balans tussen de lichamelijke belastbaarheid en belasting
  2. Belastende factoren in de dagelijkse werksituatie
  3. Gezondheidsklachten door beeldschermwerk (RSI)
  4. Het gebruik van regelmogelijkheden voor en tijdens het werk
  5. Voorkomen van klachten (RSI)
  6. Hulpmiddelen op de werkplek
  7. Inrichting werkplek

Praktisch deel
Aan de hand van een aantal opdrachten oefenen de deelnemers zelf aan het verbeteren/oplossen van ergonomische knelpunten van hun werkplek.  De “instructeur” ziet toe op de wijze waarop de opdrachten worden uitgevoerd en corrigeert zo nodig.

Maatwerk
Vooraf en in overleg wordt de tijdsduur van de twee onderdelen vastgelegd. Maar ook tijdens de voorlichting kunnen andere accenten worden gelegd. Na afloop kan, indien vooraf afgespoken, individuele instructie op de eigen werkplek worden gegeven.

Evaluatie
Iedere voorlichting eindigt met een schriftelijke of mondelinge evaluatie.

offerte aanvragen

Training en voorlichting

Training

Ergocoach Beeldschermwerk

Ergocoaches beeldschermwerk zijn opgeleide/getrainde medewerkers met als taak: De preventie van klachten...

lees meer

Advies, ondersteuning en onderzoek

Werkplekonderzoek, Werkplekcheck en Werkplekadvies

Een werkplekonderzoek richt zich op het voorkomen of verminderen van lichamelijke klachten die samenhangen met de inrichting van de...

lees meer

Beeldschermwerk

Bij beeldschermwerk is de relatie tussen arbeidsmiddelen (het scherm, toetsenbord en muis) en de mens...

lees meer