Training Ergocoach fysieke belasting

Ergocoaches zijn opgeleide/getrainde medewerkers met als taak de preventie van klachten door fysieke (over)belasting.

De ergocoach is vooral gericht op een gezonde uitvoering van het lichamelijke werk. Het belang van preventie wordt actief uitgedragen. Zo werkend garanderen de ergocoaches mede de continuïteit van de aandacht voor fysiek ergonomisch verantwoord gedrag.

Een goed functionerende ergocoach kan lichte klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat van medewerkers signaleren, daarover adviseren, voorlichting en instructie (laten) verzorgen, (dreigend) verzuim signaleren.

Training

Doelgroep
Medewerkers, die bekend zijn met fysiek (belastend) werk, zoals bijvoorbeeld in de zorg, productieomgevingen en de bouw.

Cursus
Eendaagse interne cursus

Leerdoelen
Herkennen, voorkomen en verminderen van lichamelijke (fysieke) klachten door middel van praktische kennis over anatomie en fysiologie en ergonomie.

Cursus onderwerpen

  1. De ergocoach; taken, verantwoordelijkheden
  2. Fysieke belasting en ontstaan van klachten
  3. Ergonomie en hulpmiddelen
  4. Belastende werksituaties herkennen
  5. Risico’s, knelpunten, oplossingen
  6. Verbeteren van houding en werkgewoonten bij fysieke belasting
  7. Veranderingen: communicatie, gedrag
  8. Werkplekbezoek met rondgang
  9. Praktijkopdracht(en) en coaching “on the job”

Evaluatie
De training eindigt met een schriftelijke of mondelinge evaluatie.

offerte aanvragen

Training en voorlichting

Training

Ergocoach Beeldschermwerk

Ergocoaches beeldschermwerk zijn opgeleide/getrainde medewerkers met als taak: De preventie van klachten...

lees meer

Advies, ondersteuning en onderzoek

Werkplekonderzoek, Werkplekcheck en Werkplekadvies

Een werkplekonderzoek richt zich op het voorkomen of verminderen van lichamelijke klachten die samenhangen met de inrichting van de...

lees meer

Fysieke Belasting

Fysieke belasting omvat alle houdingen, bewegingen en krachten, waaraan een medewerker tijdens een...

lees meer

Beeldschermwerk

Bij beeldschermwerk is de relatie tussen arbeidsmiddelen (het scherm, toetsenbord en muis) en de mens...

lees meer