Veiligheidskundige ondersteuning

De VCA stelt eisen om de certificering te behouden of om een nieuwe te krijgen.

Eén van de eisen is dat bedrijven een veiligheids- of gezondheidsfunctionaris (VGM-functionaris) hebben aangesteld. Deze functionaris moet voldoende deskundig zijn. Hij/zij moet dan beschikken over een MVK-diploma. Is dat niet het geval, dan kan externe expertise worden ingehuurd. Een andere eis houdt in dat VCA gecertificeerde bedrijven voor alle risicovolle functies over een actuele VGM-Risico Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E of RIE) beschikken.

Niet alle bedrijven kunnen aan deze eisen voldoen en dreigen daarmee hun VCA-kwalificatie te verliezen. En, het belangrijkste, de veiligheid en gezondheid van u en uw medewerkers is dan onvoldoende gewaarborgd.

offerte aanvragen

Ons aanbod

  • Wij bieden veiligheidskundige ondersteuning door een MVK-er, om erin te voorzien dat u aan de VCA-eisen voldoet.

Advies, ondersteuning en onderzoek

VCA

De afkorting VCA staat voor Veiligheid (+ gezondheid en milieu) Checklist Aannemers. ...

lees meer

Veiligheidscultuur

De bedrijfscultuur heeft te maken met de manier waarop mensen in een bedrijf met elkaar omgaan en de...

lees meer

Arbo- en kwaliteitsmanagementsystemen

Op onderdelen van het bedrijfsbeleid kan deelbeleid worden uitgevoerd. Veel bedrijven doen dat...

lees meer

Risico Inventarisatie en Evaluatie

In een Risico Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E of RIE) worden risico’s beschreven die...

lees meer