Arbo- en kwaliteitsmanagementsystemen

Op onderdelen van het bedrijfsbeleid kan deelbeleid worden uitgevoerd. Veel bedrijven doen dat doelgericht en planmatig met behulp van een kwaliteitssysteem. Daarbij worden doelen gesteld, verbeterplannen gemaakt en resultaten beoordeeld om een betere kwaliteit van een werkproces te realiseren. ISO 9001 is een bekend voorbeeld van een kwaliteitssysteem.

Ook kunnen managementsystemen zich richten op arbeidsomstandigheden om een hogere kwaliteit te realiseren. De eisen waaraan een managementsysteem moet voldoen, zijn vastgelegd in normen, richtlijnen, specificaties en eisenstellende documenten. Voor arbeidsomstandigheden hebben we het dan bijvoorbeeld over OHSAS 18001, ISO 45001 en VCA

offerte aanvragen

Ons aanbod

  • Ondersteuning bij het opstellen, implementeren en onderhouden van arbo- en kwaliteitsbeleid, al dan niet gekoppeld aan kwaliteitsmanagementsystemen, als OHSAS 18001 en ISO 9001.

Training en voorlichting

Training

Preventiemedewerker

De Preventiemedewerker assisteert de werkgever of het management bij het bevorderen of het handhaven van...

lees meer

Advies, ondersteuning en onderzoek

Risico Inventarisatie en Evaluatie

In een Risico Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E of RIE) worden risico’s beschreven die...

lees meer

VCA

De afkorting VCA staat voor Veiligheid (+ gezondheid en milieu) Checklist Aannemers. ...

lees meer

Veiligheidskundige ondersteuning

De VCA stelt eisen om de certificering te behouden of om een nieuwe te krijgen. ...

lees meer