VCA

De afkorting VCA staat voor Veiligheid (+ gezondheid en milieu) Checklist Aannemers.

Het is een programma om medewerkers veilig(er) te laten werken. Een veelzijdig programma, waarmee bedrijven in het kader van een VCA certificatie worden getoetst en kunnen worden gecertificeerd.

VCA* is het certificatieniveau voor kleinere bedrijven, meestal onderaannemers (tot 35 medewerkers). VCA** is het certificatieniveau voor grotere bedrijven, met meer dan 35 medewerkers. Meestal zijn deze bedrijven hoofdaannemer. VCA-P is het certificatieniveau voor bedrijven in de petrochemie.

offerte aanvragen

Ons aanbod

  • Opzetten, implementeren en onderhouden van een VCA systeem voor VCA*, VCA** en voor VCA-P bedrijven.

Advies, ondersteuning en onderzoek

Arbo- en kwaliteitsmanagementsystemen

Op onderdelen van het bedrijfsbeleid kan deelbeleid worden uitgevoerd. Veel bedrijven doen dat...

lees meer

Veiligheidscultuur

De bedrijfscultuur heeft te maken met de manier waarop mensen in een bedrijf met elkaar omgaan en de...

lees meer

Risico Inventarisatie en Evaluatie

In een Risico Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E of RIE) worden risico’s beschreven die...

lees meer

Veiligheidskundige ondersteuning

De VCA stelt eisen om de certificering te behouden of om een nieuwe te krijgen. ...

lees meer