Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E of RIE)

In een Risico Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E of RIE) worden risico’s beschreven die betrekking hebben op de veiligheid, de gezondheid en het welbevinden van de medewerkers binnen een bedrijf.

Bij de RIE hoort een verplicht Plan van Aanpak. In dit plan wordt aangegeven welke maatregelen kunnen worden genomen om de in de RIE genoemde risico’s aan te pakken. Hoe dat het beste kan gebeuren bepaalt u vooral zelf, maar de RIE is daarbij altijd de leidraad om te werken aan goede arbeidsomstandigheden. En daarmee aan veilige en gezonde werksituaties en werkplekken.

Ligt er eenmaal een RIE, dan beschikt u over een 0-meting, waar verder op gebouwd kan worden. U heeft dan een overzicht van alle risico’s in uw bedrijf plus voorstellen om de risico’s aan te pakken. Is er al een RIE, die niet meer aan de (wettelijke) eisen voldoet of is deze niet meer up to date? Ook dan kunnen wij u ondersteunen. In overleg bepalen we dan voor welke samenwerking we kiezen voor de nieuwe RIE.

In een goed uitgevoerde RIE zijn zo nodig verdiepende RIE’s opgenomen. Het gaat hierbij om specifieke groepen of risico’s die nader onderzocht dienen te worden.

Ook voor de uitvoering van de verdiepende RIE’s kunt u een beroep op ons doen (zie Verdiepende RIE’s).

Wanneer u de RIE door Arbo Centraal laat uitvoeren kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om kosteloos een werkplekonderzoek bij een kantoormedewerker door ons te laten doen.

offerte aanvragen

Ons aanbod

  • Uitvoering van de RIE.
  • Rapportage inclusief het bijbehorende Plan van Aanpak.
  • Indien nodig de toetsing.
  • Kosteloze uitvoering werkplekonderzoek bij kantoormedewerker

Training en voorlichting

Training

Preventiemedewerker

De Preventiemedewerker assisteert de werkgever of het management bij het bevorderen of het handhaven van...

lees meer

Advies, ondersteuning en onderzoek

Verdiepende RI&E’s

Verdiepende RIE’s maken formeel onderdeel uit van de algemene RIE. Het gaat hierbij om specifieke...

lees meer