Training Preventiemedewerker

De Preventiemedewerker assisteert de werkgever of het management bij het bevorderen of het handhaven van de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. 

Maar ook het extern laten uitvoeren of zelf uitvoeren van een Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) behoort tot zijn/haar takenpakket. De beheersmaatregelen die uit de RIE voortkomen en overleg met de OR over de arbeidsomstandigheden, behoren eveneens tot het takenpakket.   

Training

Doelgroep
Medewerkers met interesse in arbeidsomstandigheden. Bij voorkeur gaat het om medewerkers die daarnaast ook het arbobeleid van het eigen bedrijf verder willen helpen op weg naar optimale veiligheid en gezondheid.

Cursus
Eendaagse cursus op bedrijfslocatie.

Cursus onderwerpen

  1. Arbowetgeving (inclusief wijzigingen Arbowet 2017)
  2. Handhaving en verbetering van de veiligheid en gezondheid van de werknemers.
  3. Uitvoering van de Risico- Inventarisatie en –Evaluatie (inclusief plan van aanpak)
  4. Beheersmaatregelen, die voortkomen uit de Risico- Inventarisatie en –Evaluatie
  5. Overleg met de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad (OR) over arbeidsomstandigheden,

De cursist ontvangt een bewijs van deelname na het volgen van de Training Preventiemedewerker

Evaluatie
De training eindigt met een schriftelijke of mondelinge evaluatie.

offerte aanvragen

Advies, ondersteuning en onderzoek

Risico Inventarisatie en Evaluatie

In een Risico Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E of RIE) worden risico’s beschreven die...

lees meer

Veiligheidscultuur

De bedrijfscultuur heeft te maken met de manier waarop mensen in een bedrijf met elkaar omgaan en de...

lees meer

VCA

De afkorting VCA staat voor Veiligheid (+ gezondheid en milieu) Checklist Aannemers. ...

lees meer