Geluid / Lawaai

Op veel arbeidsplaatsen of werkplekken vormt lawaai een risicofactor. Door blootstelling aan lawaai bestaat er risico op onomkeerbare gehoorschade. De ernst daarvan hangt af van zowel de geluidssterkte als de blootstellingsduur.

Bovendien beperkt lawaai een goede mondelinge communicatie en worden auditieve waarschuwingssignalen beperkt in hun werking. Zeker zo belangrijk zijn de invloeden van lawaai op concentratie, hoofdpijn, stress en ergernis. Kortom: een lawaaiige arbeidsplaats is niet alleen een ongewenste situatie, maar kan vanwege mogelijke gezondheidsschade ongeschikt zijn als werkplek.

In het laatste geval is de werkgever wettelijk verplicht een schriftelijk plan op te stellen om de risico’s te vermijden of zo veel mogelijk te verminderen. Maar het beste is te voorkomen dat werknemers blootgesteld worden aan te hoge geluidsniveaus. Om dit te weten: geldt de wet van professioneel laten meten!

offerte aanvragen

Ons aanbod

  • Metingen naar alle gevallen van mogelijk schadelijk en hinderlijk geluid.
  • Praktische adviezen samengevat in een rapport.

Advies, ondersteuning en onderzoek

Binnenklimaat

De kenmerken van een gezond binnenklimaat worden vooral bepaald door de luchtkwaliteit en het thermisch...

lees meer

Dag- en Kunstlicht

Voor goede arbeidsomstandigheden is het gewenst dat de werkzaamheden plaatsvinden in een goed verlichte...

lees meer