Binnenklimaat

De kenmerken van een gezond binnenklimaat worden vooral bepaald door de luchtkwaliteit en het thermisch comfort. Schieten deze tekort dan is er sprake van een ongezond binnenklimaat. Dan kunnen er zich klachten voordoen als geïrriteerde ogen en luchtwegen, longproblemen, gebrek aan concentratie, hoofdpijn en vermoeidheid.

Behalve door de genoemde factoren, kan een gezond binnenklimaat negatief beïnvloed worden door een diversiteit aan andere factoren. Ons onderzoek richt zich in de regel op de eerste twee factoren. Brengt dat geen oplossing naderbij, dan kan nader Arbeidshygiënisch onderzoek aangewezen zijn.

offerte aanvragen

Ons aanbod

  • Onderzoeken van het binnenklimaat van uw bedrijf.
  • Praktische adviezen samengevat in een rapport.

Advies, ondersteuning en onderzoek

Geluid / Lawaai

Op veel arbeidsplaatsen of werkplekken vormt lawaai een risicofactor. Door blootstelling aan lawaai...

lees meer

Dag- en Kunstlicht

Voor goede arbeidsomstandigheden is het gewenst dat de werkzaamheden plaatsvinden in een goed verlichte...

lees meer