Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale arbeidsbelasting is een verzamelnaam van risico’s. Het gaat hierbij om allerlei factoren die bij het werk stress veroorzaken. Zoals door (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk.

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Van al deze vormen van PSA  vallen agressie en geweld doorgaans wel op. Het management is meestal ook bereid om in te grijpen. Inmiddels zijn (te) hoge werkdruk, pesten en seksuele intimidatie ook erkende risico’s, maar op deze gebieden is er nog een wereld van (geestelijke) gezondheid te winnen. Zowel voor betrokken medewerkers als voor het bedrijf in zijn geheel.

offerte aanvragen

Ons aanbod

  • Onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting. Het spreekt voor zich dat wij dergelijk onderzoek verrichten met borging van de privacy. Van de advisering tot aan het schriftelijk verslag.
  • Trainingen / workshops psychosociale arbeidsbelasting aan leidinggevenden en medewerkers van bedrijven.

Training en voorlichting

Training

psychosociale arbeidsbelasting

Mensen uit deze tijd lijden sowieso al een stressvol bestaan. Met veel soorten van gevolgen en nog meer...

lees meer