Mechanische trillingen

Weinig werknemers zullen zich ervan bewust zijn dat dagelijkse trillingen en schokken risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid. Toch leveren trillingen en schokken vermoedelijk wel risico’s op voor gezondheidsschade. Bewustzijn van risico’s van mechanische trillingen zal pas echt ontstaan als Risico-Inventarisaties en -Evaluaties daar meer de aandacht op vestigen. En, als -helaas achteraf en te laat - meer werknemers zich met gezondheidsklachten ten gevolgde van trillingen en schokken bij de (bedrijfs)­arts melden.

Uit het oogpunt van een vermoedelijk risico op gezondheidsschade is het van belang dat tijdig onderzoek naar trillingen en schokken wordt verricht. In ieder geval bij groepen die er veel en langdurig mee worden geconfronteerd. Onder meer bij wegenbouwbedrijven, stratenmakers, personeel openbaar vervoer, machinisten van hei- en constructiemachines, transportbedrijven en in de bosbouw.

offerte aanvragen

Ons aanbod

  • (preventief) onderzoek naar trillingen en schokken.
  • zicht op de fysieke (over)belasting van de medewerkers door trillingen en schokken.

Advies, ondersteuning en onderzoek

Binnenklimaat

De kenmerken van een gezond binnenklimaat worden vooral bepaald door de luchtkwaliteit en het thermisch...

lees meer

Geluid / Lawaai

Op veel arbeidsplaatsen of werkplekken vormt lawaai een risicofactor. Door blootstelling aan lawaai...

lees meer

Dag- en Kunstlicht

Voor goede arbeidsomstandigheden is het gewenst dat de werkzaamheden plaatsvinden in een goed verlichte...

lees meer